Skatteministeriet
3. oktober 2012

L10 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L10 (Folketingsåret 1012-13)

(Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)

Lovforslaget går ud på

  • at sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter "veksles" til skattefri betaling på gæld,
  • at sikre, at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter, og
  • at sikre, at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet.

Forslagene om kildeskat på udbytter ved koncerninterne omstruktureringer og fuld skattepligt ved registrering eller ledelsens sæde her i landet har alle karakter af værnsregler, som skal forhindre utilsigtede provenutab.

Forslaget om gennemstrømningsselskaber skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Loven træder som udgangsgangspunkt i kraft den 15. december 2012. Dog har bestemmelserne om omgåelse af udbyttebeskatning virkning fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget. Årsagen til dette er, at det skal forhindre spekulation, der kunne modvirke formålet med bestemmelserne Lovforslaget har derfor heller ikke været sendt i høring forud for fremsættelsen.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jakob Schou, tlf. 7237 0236 og Chefkonsulent Sven Ulstup, tlf. 7237 3418

Høring  /  Folketingets hjemmeside