Skatteministeriet
14. januar 2014

L94 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L94 (Folketingsåret 2011-12)

(Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegningen)

Regeringen vil gribe ind over for voksende spekulation i reglerne om såkaldte "mindstebeskatningspriser" ved beregning af registreringsafgift på biler. Udnyttelsen af reglerne betyder, at der betales afgift af kunstigt lave priser.

Forslaget sikrer, at afgiften for biler, der udtages som demonstrationsbiler eller leasingbiler beregnes på samme måde, som biler der sælges til den endelige bruger. Afgiftsgrundlaget skal altså være det samme, uanset om bilen sælges til en uafhængig køber, eller disponeres af forhandleren selv.

Det slås fast, at den afgiftspligtige værdi mindst skal svare til den værdi, forhandleren selv har givet for køretøjet.

Interesseforbundne virksomheder skal kunne godtgøre, at der er solgt biler til uafhængige købere til priser, der svarer til de priser, de selv har betalt afgift af.

Afgiftsgrundlaget for alle solgte biler vil blive offentligt tilgængeligt med angivelse af, hvilken virksomheder, der har anmeldt køretøjet til afgiftsberigtigelse. Det giver større gennemskuelighed.

Indgrebet anslås at give et varigt merprovenu på 1 mia. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Claus Kargo, tlf. 7237 4424

Folketingets hjemmeside