Skatteministeriet
14. januar 2014

L82 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L82 (Folketingsåret 2011-12)

(Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker)

Folketinget har den 22. marts 2012 vedtaget lovforslaget med 58 stemmer for (S, RV, EL, SF) 51 stemmer imod (V, DF, LA, KF, SP) og 0 stemmer hverken for eller imod.

Loven udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Formålet med loven er at forhindre salg af cigaretpakker, som indeholder mindre end 20 styk cigaretter. Hermed sikres, at de forhøjelser af tobaksafgifterne, som blev aftalt i finansloven for 2012 og vedtaget i december 2011, afspejles i forbrugspriserne og derved har den ønskede sundhedsmæssige effekt.

Afgiftsforhøjelserne blev gennemført ved lov nr. 1383 af 28. december 2011 om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).

Danskerne lever i dag i gennemsnit kortere tid end borgere i de fleste andre OECD-lande. En bedre folkesundhed opnås bedst ved at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår. Det giver flere gode leveår og større livskvalitet for den enkelte, og samfundet får gavn af et mindre pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Samtidig vil bedre forebyggelse betyde færre sygedage, hvilket reducerer arbejdsgivernes og det offentliges udgifter ved sygefravær.

Rygning er blandt de alvorligste risikofaktorer for sundheden. Ifølge Forebyggelseskommissionens rapport kan knap 25 pct. af alle årlige dødsfald henføres direkte til rygning. Loven sikrer, at den allerede vedtagne afgiftsstigning, svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. for 20 styk cigaretter, afspejles i forbrugspriserne og ikke blot omgås ved, at antallet af cigaretter i en pakke reduceres fra eksempelvis 20 til 18 styk, og pakken herefter sælges til samme pris som hidtil.

Loven skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelser: Fuldmægtig Dorthe Dahl, tlf. 7238 2406

Høring / Folketingets hjemmeside