Skatteministeriet
14. januar 2014

L32 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L32 (Folketingsåret 2011-12)

(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Potentialet for at nedbringe NOx-udledningen gennem afgiftspålæggelse er betydeligt. Luftforureningen fra NOx skal nedbringes for at mindske de skadelige virkninger for mennesker, natur og miljø. Det foreslås således, at afgiften på NOx forhøjes fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg NOx fra den 1. januar 2012. Udover selve afgiftsforhøjelsen indebærer forslaget bl.a., at der er flere NOx-udledende energianlæg i Nordsøen, som vil blive pålagt afgiften.

Den foreslåede afgiftsforhøjelse m.v. skønnes at medføre, at udledning af NOx reduceres med godt 10 mio. kg i 2012.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu inklusive tilbageløb på 550 mio. kr. om året i 2012-niveau.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2012 bortset fra enkelte dele, hvor skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsen.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jørgen Holm Damgaard tlf. 7237 3239

Høring / Folketingets hjemmeside