Skatteministeriet
14. januar 2014

L192 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L192 (Folketingsåret 2011-12)

(Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler)

Lovforslaget er vedtaget den 13. juni 2012 med støtte fra alle Folketingets partier i overensstemmelse med aftale af 4. juni 2012 mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Forslaget er en del af regeringens skattereform. Regeringen vil med forslaget fremme private investeringer og sætte skub i økonomien, så der skabes nye arbejdspladser i Danmark. Regeringen vil således åbne et investeringsvindue, der bidrager til, at flere kommer i job.

Virksomhederne får mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. De bedre afskrivningsmuligheder forventes at øge de private investeringer med i alt 15-20 mia. kr. i perioden, hvor investeringsvinduet gælder. En betydelig del vil være fremrykning af investeringer, som ellers skulle foretages senere, men der vil også blive tale om nye investeringer.

Investeringsvinduet vil medvirke til at forny og effektivisere virksomhedernes produktionsapparat hurtigere end ellers. Det giver bedre konkurrenceevne og højere produktivitet, og virksomhederne vil stå bedre rustet til fornyet fremgang i dansk økonomi.

Samtidig vil investeringerne i sig selv give anledning til øget aktivitet og flere job på kort sigt. Investeringsvinduet skønnes at give ca. 1.000 ekstra jobs i 2012 og ca. 6.500 ekstra i 2013.

Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Forslaget omfatter ikke investeringer i personbiler. Forslaget omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. For at undgå misbrug bl.a. ved koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter forslaget alene nyfabrikerede driftsmidler. 

Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 60 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærdsændring.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Peter Bak, tlf. 7237 6707

Høring / Folketingets hjemmeside