Skatteministeriet
14. januar 2014

L172 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L172 (Folketingsåret 2011-12)

(Skadesforsikringsafgiftsloven)

Det foreslås at indføre en løbende præmieafgift på skadesforsikringer til afløsning af den gældende stempelafgift.

Hensigten med lovforslaget er at revidere og modernisere området for afgift af skadesforsikringer.

Stempelafgiften udgør i dag 0,29 kr. pr. 5.000 kr. forsikringssum eller 14 pct. af den årlige præmie for hovedparten af forsikringstyper. Afgiften skal betales, når der tegnes en forsikring.

Stempelafgiften foreslås ændret til en løbende præmieafgift, som udgør 1,1 pct. af præmien. Afgiften skal betales, når der opkræves forsikringspræmier. Det foreslås, at afgiften skal opkræves af forsikringsselskaberne og indbetales månedligt, i lighed med reglerne på andre afgiftsområder.

Omlægningen imødekommer forsikringsbranchens ønsker om en væsentligt forenklet afgiftsstruktur og øger mobiliteten og konkurrencen på forsikringsmarkedet til gavn for kunderne. I stedet for at forsikringstageren skal betale en relativt høj stempelafgift ved tegningen af en forsikring, bliver afgiftsbelastningen fordelt på den løbende præmie. Dermed hæmmer afgiften ikke incitamentet til at skifte forsikring, hvis forsikringstageren kan opnå en lavere præmie i et andet forsikringsselskab.

Afgiften vurderes at indbringe staten et umiddelbart provenu efter tilbageløb på ca. 350 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at den nye afgiftslov skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Annette Pedersen, tlf. 7237 0657

Høring / Folketingets hjemmeside