Skatteministeriet
14. januar 2014

L171 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L171 (Folketingsåret 2011-12)

(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Lovforslaget skal ses som en del af Regeringens indsats for en bedre drikkevandskvalitet, samt en styrket indsats mod uønskede kemikalier. Med lovforslaget sker der en væsentlig grøn omlægning og skærpelse af indsatsen for at begrænse brugen af plantebeskyttelsesmidler. Målet er en markant reduktion af midlernes skadesvirkninger for mennesker, dyr og natur.

Pesticidafgiften omlægges til en mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier. Biocidafgiften ændres således, at værdiafgiften pålægges engrosprisen i stedet for højeste detailsalgspris. Der opnås en administrativ lettelse, idet varerne ikke længere skal påsættes prismærker.

Ændringen indebærer en differentiering, der gælder for særlige midler til bejdsning og efterbehandling af forskellige afgrøder. Denne differentiering i afgiften skyldes, at anvendelsen af midlerne ikke umiddelbart medfører samme milljøeffekt som andre midler. Samtidig drejer det sig om midler, som alene er godkendt til at måtte anvendes til bejdsning og efterbehandling. Da lovforslaget indeholder en differentiering, skal ordningen godkendes af EU-Kommissionen.

Forslaget til en ny afgiftsmodel forventes at nedbringe belastningen med ca. 40 pct.

De samlede provenuvirkninger skønnes at udgøre ca. 150 mio. kr. i varig virkning efter adfærdsændring. Provenuet er allerede tilbageført til erhvervet via en lettelse af jordskatterne.

Ændringsloven kan først træde i kraft, når EU-Kommissionen har godkendt differentieringen. Skatteministeren sætter loven i ikraft førstkommende 1. januar eller 1. juli efter EU-Kommissionens godkendelse.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Annette Høegh, tlf. 7237 8898

Høring / Folketingets hjemmeside