Skatteministeriet
14. januar 2014

L122 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L122 (Folketingsåret 2011-12)

(Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering mv. af køretøjer og bemyndigelse af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer og teknisk justering af energiafgifter)

Formålet med lovforslaget er at fjerne en række uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter.    

Medio 2012 digitaliseres arbejdet med at registrere køretøjer, og opgaven lægge ud til forhandlere og leasingvirksomheder (Digital Motorregistrering). Inden da er der brug for at justere de regler, der gør denne proces mulig. Der stilles forslag herom.

Priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader er mangfoldige og ikke ændret i mange år. Der stilles forslag om at forenkle og udligne disse priser.

Reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing foreslås smidiggjort ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.

Reglerne om, hvem der hæfter for betaling af registreringsafgift af et køretøj, er ikke hensigtsmæssige. Der verserer en række sager herom for domstolene. Der stilles forslag om at klargøre disse regler.

Reglerne om forbrugsregistrering efter energiafgiftslovene foreslås justeret. Med forbrugsregistrering kan virksomheder købe energi uden afgift hos energileverandøren og selv afregne afgiften direkte til SKAT. Efter forslaget nedsættes kravene til at blive forbrugsregistreret.

Lovforslaget forventes at give en umiddelbar provenugevinst på 15 mio. kr., og en varig provenugevinst efter korrektioner på 10 mio. kr. Lovforslaget forventes samlet set at give administrative lettelser.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Claus Kargo, tlf. 7237 4424

Høring / Folketingets hjemmeside