Ungarn

BKI nr 32 af 04/05/1999

Bekendtgørelse af aftale af 6. november 1998 mellem Kongeriget Danmarks regering og Regeringen i Republikken Ungarn om gensidig bistand i toldsager

Se på Retsinformation.dk