Skatteministeriet
8. februar 2016

Hong Kong

BKI nr 3 af 29/01/2016

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Hong Kong

Bekendtgørelse af aftale af 22. august 2014 mellem Danmark og Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hong Kong om udveksling af oplysninger i skattesager

Se på Retsinformation.dk