Vietnam

BKI nr 50 af 23/05/1996

Bekendtgørelse af Aftale af 31. maj 1995 med Vietnam til undgåelse af dobbeltbeskatning og hindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Aftaletekst på dansk

In english