Uganda

BKI nr 22 af 22/06/2001

Bekendtgørelse af Overenskomst af 14. januar 2000 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Uganda til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Aftaletekst på dansk

In english