Tunesien

BKI nr 78 af 29/07/1981

Bekendtgørelse af overenskomst af 5. februar 1981 med Tunesien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Aftaletekst på dansk

En Francais