Sverige - BKI nr 1 af 10/01/2000

BKI nr 1 af 10/01/2000

Bekendtgørelse af aftale af 30. september 1999 mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om beskatning af ansatte om bord på færger og tog i regelmæssig trafik mellem Danmark og Sverige

Aftaletekst på dansk