Spanien - BKI nr 70 af 16/08/1973

BKI nr 70 af 16/08/1973

Bekendtgørelse af overenskomst af 3. juli 1972 med Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat

Opsagt med virkning fra 1. januar 2009

Aftaletekst på dansk

In english