Portugal

BKI nr 16 af 17/06/2002

Bekendtgørelse af overenskomst af 14. december 2000 mellem Kongeriget Danmark og Den Portugisiske Republik til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Aftaletekst på dansk

In english