Island - BKI nr 92 af 25/06/1997

BKI nr 92 af 25/06/1997

Bekendtgørelse af Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande (Norden, Island) til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Aftaletekst på dansk