Indonesien

BKI nr 14 af 30/01/1987

Bekendtgørelse af overenskomst af 28. december 1985 med Indonesien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Aftaletekst på dansk

In english