Grækenland

BKI nr 41 af 30/04/1992

Bekendtgørelse af overenskomst af 18. maj 1989 mellem Kongeriget Danmark og Den Hellenske Republik (Grækenland) til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Aftaletekst på dansk

In english