Frankrig

BKI nr 36 af 27/06/1958

Bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958 af overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

Aftaletekst på dansk

En Francais

Opsagt med virkning fra 1. januar 2009