Bulgarien

BKI nr 100 af 11/09/1989

Bekendtgørelse af Overenskomst af 2. december 1988 mellem Kongeriget Danmark og Folkerepublikken Bulgarien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Aftaletekst på dansk

In english