Brasilien - cirkulære

Cir nr 170 af 26/10/1983

Cirkulære om dobbeltbeskatningsaftalers anvendelse på staternes kontinentalsokler

Aftaletekst på dansk