Australien

BKI nr 33 af 22/03/1982

Bekendtgørelse af overenskomst af 1. april 1981 med Australien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Aftaletekst på dansk

In English