Virksomhedsskatteloven

Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven).