Vægtafgiftsloven

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.