Personskatteloven

Lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven).