Ligningsloven

Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven).