Skatteministeriet

Fusionsskatteloven

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fusionsskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.