Skatteministeriet

DBO-love

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
DBO-love

Skatteministeriet har en lang række love om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler, tillægsaftaler, protokoller m.v. med andre lande til undgåelse af dobbeltbeskatning. Disse love er på www.retsinfo.dk her.