Skatteministeriet

Aktieavance­beskatningsloven

Lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktieavance­beskatningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.