Skatteministeriet

Færdselsloven

Færdselsloven - nummerpladeregistrering. Loven hører under Justistsministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Færdselsloven

Loven hører under Justistsministeriet.

De dele af færdselsloven, der vedrører nummerpladeregistrering, er ved kongelige resolutioner af henholdsvis 18. og 25. februar 2005 flyttet fra justitsministerens til skatteministerens sagsområde, jf. bekendtgørelse nr. 209 af 3. marts 2005.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv