Skatteministeriet

Gældende afgiftslove

Her finder du samtlige gældende afgiftslove, ordnet alfabetisk.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gældende afgiftslove

Affalds- og råstofafgiftsloven

Lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Lov

Ambi-tilbagebetalingsloven

Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Lov

Arbejdsskadeafgiftsloven

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Batteriafgiftsloven

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Lov

CO2-afgiftsloven

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Cfc-afgiftsloven

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Chokoladeafgiftsloven

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Elafgiftsloven

Lov om afgift af elektricitet

Emballageafgiftsloven

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Forbrugsafgiftsloven

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Færdselsloven

Færdselsloven - nummerpladeregistrering. Loven hører under Justistsministeriet.

Lov

Gasafgiftsloven

Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

Isafgiftsloven

Lov om afgift af konsum-is

Kulafgiftsloven

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Kvælstofafgiftsloven

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Lov om afgift af kvælstofoxider

Køretøjsregistreringsloven

Lov om registrering af køretøjer.

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Lønsumsafgiftsloven

Lov om afgift af lønsum m.v.

Lov

Mineralolieafgiftsloven

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Momsloven

Lov om merværdiafgift (momsloven)

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Lov

Napoli II-konventionsloven

Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)

Narkotikaprækursorerloven

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Pokerloven

Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Registreringsafgiftsloven

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Skadesforsikringsafgiftsloven

Lov om afgift af skadesforsikringer

Spildevandsafgiftsloven

Lov om afgift af spildevand

Spilleafgiftsloven

Lov om afgifter af spil

Spillelov Grønland

Lov for Grønland om visse spil

Spilleloven

Lov om spil

Spiritusafgiftsloven

Lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Svovlafgiftsloven

Lov om afgift af svovl

Tinglysningsafgiftsloven

Lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Tobaksafgiftsloven

Lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

Toldloven

Toldloven

Lov

Vandafgiftsloven

Lov om afgift af ledningsført vand

Varemærkeforfalskningsloven

Lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes ...

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Lov om afgift af vejbenyttelse

Vægtafgiftsloven

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Øl- og vinafgiftsloven

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)