Cfc-afgiftsloven

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser.