BBR-loven

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering.