Affalds- og råstofafgiftsloven

Lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven).