Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, der hver især løser opgaver inden for deres kerneområde. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er specialiseret i at vedligeholde eksisterende it-systemer og implementere nye it-løsninger og forretningsprocesser i tæt samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen.

Den 1. juli 2018 blev Skatteforvaltningen etableret som en juridisk myndighed og varetager i dag de samme myndighedsopgaver som det tidligere SKAT. SKATs opgaver er fordelt blandt de syv nye styrelser.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

Du kan læse mere på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hjemmeside

Fakta om Udviklings- og Forenklingssstyrelsen

  • Ca. 1.500 medarbejdere
  • Hovedsæde i København - kontorer i Middelfart og Aalborg
  • Budget på ca. 3 mia. kr. i 2020