Status på it-projektporteføljen

Skatteforvaltningen er en central aktør i Danmarks offentlige digitalisering.

Ved den seneste afrapportering til Statens It-råd stod Skatteforvaltningen for 7 ud af 35 projekter i Statens It-råds statusrapport for igangværende it-projekter over 10 mio. kr. Målt på udgifter udgjorde Skatteforvaltningens 7 projekter 55 pct. af de samlede statslige projektudgifter på i alt 6 mia. kr. i 2020. Skatteforvaltningen statusafrapporterer til Statens It-råd for projekter på over 10 mio. kr., der er i analyse- eller gennemførselsfase. Opgørelsen omfatter således ikke hele Skatteforvaltningens it-udviklingsportefølje. 

It Projekter 2020 DIGST
Note: Opgørelsen omfatter kun projekter, der er risikovurderet af Statens It-råd. Dette omfatter således ikke projekter under 10 mio. kr. samt forskuds- og årsopgørelsesprojekter. Kilde: Statens It-råds statusrapport 2020

Statusrapportering til Statens It-råd

Skatteforvaltningen afrapporterer halvårligt til Statens It-råd, som udarbejder en samlet status for alle igangværende it-projekter og -programmer i staten, der har fået foretaget en risikovurdering hos It-rådet. På baggrund af afrapporteringerne fra de statslige myndigheder tildeler It-rådet projekterne et "trafiklys" (grøn, gul eller rød), der efterfølgende gøres tilgængelig på Digitaliseringsstyrelses hjemmeside. Afrapporteringen til It-rådet er obligatorisk for alle statslige risikovuderede projekter. 

Se Statens It-råds statusrapporteringer