Skatteministeriet
In English

About this section

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
About this section

The Danish Ministry of Taxation website maintains a limited number of documents in English. On these pages you will find a presentation of the minister, our mission statement, information on how to contact us and a few reports and publications translated into English. Furthermore you will find some central statistical informations about the Danish Tax-system.