Skatteministeriet

Transfer pricing

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Transfer pricing

18. december 2018

Enigt Folketing ønsker selvanmelderordningen afskaffet

Ministeren Samtlige af Folketingets partier er enige om at afskaffe selvanmelderordningen for køretøjer, der eksporteres. Samtidig melder partierne sig klar til at tage initiativer på importområdet, når dette er undersøgt, ligesom leasingområdet genbesøges, når evalueringen af sidste års stramning ligger klar i det nye år.

Analyser, udspil, aftaler og rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, udspil, aftaler og analyser af forskellige karakter om relevante emner inden for skatteområdet.

18. december 2018

Kompensationsloven (Grøn check)

Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

18. december 2018

Indfasning af visse skatteparametre i 2018-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

17. december 2018

Ekstraordinær afskrivning af gældsposter – hvad er op og ned?

Afskrivninger Et stort antal danskere modtager i disse dage brev om, at Gældsstyrelsen har afskrevet gældsposter til det offentlige. Det har givet anledning til en række misforståelser om, hvorfor afskrivningen sker, hvad konsekvensen er, og hvilke principper, der ligger til grund for afskrivningerne.

17. december 2018

Ny analyse: Der er ikke tegn på stigende svindel på momsområdet

Moms Stigningen i udbetalingen af negativ moms kan ikke ses som udtryk for øget momssvindel. Det viser en ny analyse, som Skatteministeriet har udarbejdet med inddragelse af ekstern faglig ekspertise fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte.

14. december 2018

Skatteministeriet søger jurist med interesse for skatteadministration, strafferet og arbejde i internationale fora

Er du jurist med en skarp pen, og har du lyst til at blive en del af vores team, som betjener ministeren og bredt rådgiver i spørgsmål om skatteadministration, kontrol og straf, og interesserer du dig samtidigt for den internationale dagsorden på området, så er dette stillingen for dig. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

14. december 2018

Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

14. december 2018

Seniornedslagsloven

Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

14. december 2018

Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

12. december 2018

Skatteministeriet søger akut strukturerede studerende til arbejdet med Undersøgelseskommissionen om SKAT

Er du studerende indenfor fx jura, samfundsvidenskab eller økonomi, og har du lyst at arbejde med en af de mest omfattende undersøgelseskommissioner i nyere tid, så læs videre her.

11. december 2018

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde

Selskabsskat Statens indtægter fra selskabsskat er steget til det hidtil højeste niveau nogensinde. I alt har mere end 82.000 danske virksomheder og selskaber betalt 72 mia. kr. i selskabsskat i 2017. Det viser Skatteministeriets Skatteøkonomiske analyse om selskabsskatten i Danmark.

11. december 2018

Selskabsskatten boomer: Indtægterne stiger med 15 mia. kr. på to år

Selskabsskat De danske virksomheder bidrager med mere selskabsskat til statskassen end nogensinde. Siden regeringen tog over i 2015 er indtægterne fra selskabsskat steget fra ca. 57 til 72 mia. kr. Lavere selskabsskattesats og fokus på gode rammevilkår for erhvervslivet giver pote, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

11. december 2018

Bred opbakning til at udskifte gamle it-systemer i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen 2021 Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF om at påbegynde forberedelsen af udskiftningen af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Opgaven forventes at skulle løbe over de næste 15 år og vil koste et to cifret milliardbeløb. Det er rettidig omhu, at vi får taget hul på udskiftningen af de gamle systemer, siger skatteministeren.

11. december 2018

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskel- lige andre love

(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

11. december 2018

Skatteværdi af fradrag i 2019

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. december 2018

Skatteindtægterne rundede 1 billion kroner i 2017

Skatteindtægter: De samlede indtægter fra skatter og afgifter oversteg for første gang 1 billion kroner i 2017.

10. december 2018

Skatteministeriet søger en chauffør til Minister- og ledelsessekretariatet

Som chauffør i Skatteministeriet vil du få en vigtig rolle for departementschefen i en dynamisk hverdag. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.