Skatteministeriet

Told

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Told

1. februar 2016

Det bliver lettere at fortolde varer

Told Speditører, vognmænd og eksportvirksomheder kan nu se frem til, at det bliver lettere at eksportere varer ud af EU efter, SKAT har ændret fortolkning af, hvad der er nærmeste toldsted. Det vil fremover være nærmeste toldsted på ruten.

8. januar 2013

Narkotikabekæmpelse står højt på regeringens dagsorden

Told Skatteministeren understreger, at regeringen gør alt, hvad den kan, for at begrænse den ulovlige indsmugling af narkotik ...