Skatteministeriet

Tidsserier

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tidsserier

30. januar 2020

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

30. januar 2020

Marginalskatteprocenter 1993-2020

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

13. januar 2020

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2014-2020

9. januar 2020

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2013-2020 fordelt på de enkelte skattearter

26. november 2019

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2020

25. november 2019

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2020

Kommuneskat Nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne mv. i perioden 2007-2020

25. november 2019

Kommuneskatteprocenter 1977-2020 i regneark

Kommuneskat Kommuneskatteprocenter for alle kommuner i regnearksformat

2. september 2019

Grøn check - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i den grønne check siden indførelsen i 2010

19. december 2018

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2016

4. januar 2018

Skattetrykket i Danmark

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 2012-2018, samt historisk oversigt over udviklingen siden 1971

4. januar 2018

Skattestrukturen

Skattetryk Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983-2018

4. januar 2018

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

1. december 2017

Selskabsskattesatser i EU-landene

Selskabsskat Oversigt over udviklingen i selskabsskattesatserne fra 1995 - 2017 i de 28 EU-lande

1. december 2017

Skattetrykket i EU-landene

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

13. november 2017

Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Rentesatser Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

20. april 2017

Pensionsformuen 1984-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2015

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

11. december 2013

Pensionsindskud 1998-2012

Pensionsbeskatning Oversigt over omfanget af de samlede indskud på pensionsordninger i 1998-2012