Skatteministeriet

Sundhed

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Sundhed

26. april 2019

Isafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af konsum-is

26. april 2019

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

26. april 2019

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om forskellige forbrugsafgifter

20. november 2018

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

11. oktober 2018

Tobaksafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

11. oktober 2018

Spiritusafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Nyhed 29. oktober 2014

Forhøjelsen af afgiften på cigarillos gøres lempelig

Sundhed Afgiften på cigarillos skal stige, så salgsprisen svarer til niveauet for cigaretter. Prisforhøjelsen skal have en præventiv effekt for at undgå mange nye rygere. Men den fulde afgiftsforhøjelse bliver først en realitet i 2016.

Publikation 5. maj 2010

Priseksempler på afgiftsændringer

Sundhed Priseksempler på afgiftsændringer

Publikation 5. maj 2010

Forhøjelser af afgifterne på tobak

Sundhed Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Publikation 5. maj 2010

Afgift på mættet fedt i fødevarer

Sundhed I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev det mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en afgift på mættet fedt. Indtagelse af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme m.v. Derfor blev det aftalt at indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter, madolie m.v.

Notat 23. august 2009

Notat om tobak

Sundhed Notat om tobak

Notat 31. januar 2008

Nedsat moms på sunde fødevarer

Sundhed Der er jævnligt forslag om at benytte afgifter og subsidier i højere grad, end tilfældet er i dag til at opnå ernæringsmæssige positive resultater. Det drejer sig især om nedsat moms på sunde fødevarer og øgede afgifter på usunde fødevarer

Notat 7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger