Skatteministeriet

Spil

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Spil

11. december 2018

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde

Selskabsskat Statens indtægter fra selskabsskat er steget til det hidtil højeste niveau nogensinde. I alt har mere end 82.000 danske virksomheder og selskaber betalt 72 mia. kr. i selskabsskat i 2017. Det viser Skatteministeriets Skatteøkonomiske analyse om selskabsskatten i Danmark.

Analyser, udspil, aftaler og rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, udspil, aftaler og analyser af forskellige karakter om relevante emner inden for skatteområdet.

11. december 2018

Selskabsskatten boomer: Indtægterne stiger med 15 mia. kr. på to år

Selskabsskat De danske virksomheder bidrager med mere selskabsskat til statskassen end nogensinde. Siden regeringen tog over i 2015 er indtægterne fra selskabsskat steget fra ca. 57 til 72 mia. kr. Lavere selskabsskattesats og fokus på gode rammevilkår for erhvervslivet giver pote, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

11. december 2018

Bred opbakning til at udskifte gamle it-systemer i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen 2021 Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF om at påbegynde forberedelsen af udskiftningen af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Opgaven forventes at skulle løbe over de næste 15 år og vil koste et to cifret milliardbeløb. Det er rettidig omhu, at vi får taget hul på udskiftningen af de gamle systemer, siger skatteministeren.

11. december 2018

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskel- lige andre love

(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

11. december 2018

Skatteværdi af fradrag i 2019

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. december 2018

Skatteindtægterne rundede 1 billion kroner i 2017

Skatteindtægter: De samlede indtægter fra skatter og afgifter oversteg for første gang 1 billion kroner i 2017.

10. december 2018

Skatteministeriet søger en chauffør til Minister- og ledelsessekretariatet

Som chauffør i Skatteministeriet vil du få en vigtig rolle for departementschefen i en dynamisk hverdag. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

10. december 2018

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2018-2019

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2019.

10. december 2018

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

10. december 2018

Indfasning af visse skatteparametre i 2018-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

10. december 2018

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2019

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2018-2019

10. december 2018

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2019

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2019

10. december 2018

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2017

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2017

10. december 2018

Marginalskatteprocenter 1993-2019

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

10. december 2018

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser - lovfortegnelse

Alfabetisk oversigt over samtlige skatte- og afgiftslove

7. december 2018

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven mv

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. ) (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)

7. december 2018

Regeringen vil skabe ro på elbilmarkedet med nyt lovforslag

Ministeren Regeringen fremlægger nu et lovforslag for Folketinget, der udskyder indfasningen af registreringsafgiften og forhøjer bundfradraget for elbiler. Skatteminister Karsten Lauritzen håber på bred opbakning til at skabe ro på markedet og ser frem til flere grønne biler på vejene, mens den grønne transportkommission arbejder.

7. december 2018

Skatteindtægterne er steget med 40 mia. kr. siden 2015

Skatteopkrævning Indtægterne fra skatter og afgifter er steget med 40 mia. kr. siden 2015. Dermed har de for første gang nogensinde rundet 1.000 mia. kr., dvs. én billion. Samtidig er skattetrykket lavere i 2017 end i 2016, hvilket regeringens skattepolitik har bidraget til. Det går godt i Danmark, når flere penge i kassen går hånd i hånd med et lavere skattetryk, siger skatteminister Karsten Lauritzen.