Skatteministeriet

Sort arbejde

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Sort arbejde

Pressemeddelelse 28. november 2019

Skatteminister: Nyt værktøj i kampen mod sort økonomi

Sort arbejde Virksomheder skal kunne pålægges at bruge et digitalt salgsregistreringssystem, hvis der er mistanke om sort økonomi. Det er et godt værktøj i kampen mod de virksomheder, der bevidst snyder den danske statskasse, mener skatteminister Morten Bødskov.

Pressemeddelelse 20. december 2018

Ny aftale om sort arbejde: 12.500 virksomheder skal bruge digitale salgsregistreringssystemer

Sort arbejde Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF indgået en aftale om sort arbejde. Partierne er enige om at pålægge de fire brancher, hvor der er et stort omfang af snyd og fejl i registreringen af salg, at bruge digitale salgsregistreringssystemer.

Politisk udspil 21. september 2017

Aftaletekst om styrket indsats mod sort arbejde

Sort arbejde Et enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde.

Pressemeddelelse 21. september 2017

Et enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde

Sort arbejde På baggrund af et arbejde i en parlamentarisk arbejdsgruppe vil et enigt Folketing styrke indsatsen mod sort arbejde. Partierne bag aftalen vil blandt andet indføre sanktioner over for virksomheder, der ikke afregner medarbejdernes skat korrekt, ligesom myndighederne får mulighed for at stille krav om, at virksomheder benytter digitale kasseapparater.

Aktuelle skattetal 18. marts 2016

Sort arbejde er på vej ned

Sort arbejde En ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at omfanget af den sorte økonomi i Danmark er faldet. Fra 2012 til 2014 er den sorte økonomi således faldet med ca. 14 mia. kr.

Nyhed 18. marts 2016

Skatteminister: Stort fald i sort arbejde er glædeligt

Sort arbejde En ny undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at omfanget af den sorte økonomi i Danmark er faldet med ca. 14 mia. kr. Ifølge skatteministeren viser udviklingen, at der ikke er behov for yderligere kontrol med borgerne.

Nyhed 15. april 2015

Sort arbejde til debat på ungdomsuddannelser

Sort arbejde Ny undersøgelse viser, at unge er mere tilbøjelige til at acceptere sort arbejde, end befolkningen i sin helhed. Det er bekymrende, mener skatteministeren. Derfor er han taget ud for at møde de unge på en række af landets ungdomsuddannelser for at lægge arm med dem om deres holdning til sort arbejde og for at diskutere det, at bidrage til samfundet gennem skatten, i det hele taget.

Aktuelle skattetal 13. april 2015

Analyse: Unge er mest tilbøjelige til at acceptere sort arbejde

Sort arbejde Danskernes accept af sort arbejde er overordnet på et lavt niveau. Men unge danskere er generelt mere tilbøjelige til at acceptere sort arbejde end andre aldersgrupper.

Nyhed 17. februar 2015

SKAT styrker indsatsen mod skattely, sort arbejde og social dumping

SKAT I 2015 vil SKAT øge og effektivisere indsatsen mod blandt andet skattely, sort arbejde og social dumping. Det viser planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2015.

Nyhed 28. januar 2015

Indsats mod sort arbejde bliver mere målrettet og intelligent

Sort arbejde SKAT starter i 2015 et nyt projekt, som skal gøre indsatsen mod sort arbejde mere målrettet og intelligent. Projektet vil have fokus på at identificere tilfælde, hvor der ikke er sammenhæng mellem leveomkostninger og den opgjorte indkomst.

Pressemeddelelse 26. januar 2015

Skatteminister: Glædeligt at danskerne ikke accepterer sort arbejde

Sort arbejde Danskerne vil i stigende grad ikke acceptere, at der arbejdes sort. Modstanden mod sort arbejde er størst, hvis der er virksomheder involveret, mens den er mindst, hvis det sorte arbejde udføres mellem privatpersoner.

Aktuelle skattetal 26. januar 2015

Danskernes modstand mod sort arbejde vokser

Sort arbejde Danskernes accept af skattesnyd og sort arbejde falder. Modstanden mod sort arbejde er størst, hvis der er virksomheder involveret, mens den er mindst, hvis det sorte arbejde udføres mellem privatpersoner.

Nyhed 21. februar 2014

Morten Østergaard: Det skal være lettere at betale skat

Sort arbejde Skatteminister Morten Østergaard ønsker ikke, at SKAT lancerer en digital blanket på skat.dk til anmeldelse af eksempelvis sort arbejde. Han vil i stedet fokusere indsatsen på, at det skal være lettere at betale sin skat.

Ministerindlæg 18. januar 2014

Sort arbejde snyder alle

Sort arbejde "Når der snydes med skatteindbetalingen, snydes vi alle. Ligesom der pilles ved samfundets fundament: At borgerne kan have tillid til, at alle betaler korrekt skat."

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner - oversigt over overtrædelser og konsekvenser i forbindelse med kontrolaktioner

Sort arbejde Oversigt fra Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde

Sort arbejde Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

Skat 30. april 2004

Skattesnyderiet og indkomstfordelingen

Efterrettelighed Et dansk økonomisk-historisk forsøg på at klarlægge den del af de statistiske realiteter bag problemstillingen omkring skatteudnyttelse, som vedrører selve underdeklarationen til personlig indkomstbeskatning