Skatteministeriet

Skattetryk

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetryk

Pressemeddelelse 13. marts 2019

Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetryk Danmark har ikke længere det højeste skattetryk i hverken EU eller OECD. Samtidig har det danske skattetryk været faldende de senere år. Det fremgår af en ny analyse fra Skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at regeringens skattepolitik bidrager til et lavere skattetryk.

Skatteøkonomisk analyse 13. marts 2019

Højt skattetryk i Danmark – men faldende tendens de senere år

Skattetryk De samlede årlige indtægter fra skatter og afgifter i Danmark udgør aktuelt godt 1.000 mia. kr., dvs. 1 billion kroner. Det svarer til et skattetryk på 45-46 pct. af BNP de seneste år. Set i et internationalt perspektiv er det danske skattetryk blandt de højeste både i EU og OECD. I de senere år hr skattetrykket dog udvist en faldende tendens, og det kan falde yderligere i de kommende år blandt andet som følge af de skattepolitiske aftaler, der er indgået siden regeringsskiftet i juni 2015.

Aktuelle skattetal 5. marts 2019

Skatte- og afgiftslempelser siden 2015 er bredt fordelt

Skattetryk De samlede skatte- og afgiftslempelser på godt 27 mia. kr. frem mod 2025 fordeler sig bredt på forskellige familietyper. Det er imidlertid særligt de beskæftigede, som får glæde af lempelserne.

Pressemeddelelse 26. juni 2018

Arbejdsgruppe: Overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri

Skattetryk Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde anbefaler ny beskatningsmodel, hvor overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri – både for overdrageren og fonden. Avanceskatten opgøres ved overdragelsen og udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne. Skatteministeren vil nu præsentere modellen for aftalepartierne.

Pressemeddelelse 20. juni 2018

Skatteministeriet udgiver Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på skatteområdet og går i dybden med metoder og beregninger. Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen, siger skatteministeren.

Rapport 20. juni 2018

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 løfter sætter tal og tendenser på det skatteøkonomiske område. Redegørelsen forklarer baggrunden for tidligere trufne politiske beslutninger og analyserer effekterne af en række af de seneste års mange aftaler på skatteområdet.

Pressemeddelelse 20. juni 2018

Skatter og afgifter lempet med knap 23½ mia. kr. siden regeringsskiftet i 2015

Skattetryk Siden regeringsskiftet i 2015 er skatter og afgifter blevet lempet ad flere omgange. Det betyder, at borgere og virksomheder slipper knap 23,5 mia. kr. billigere i skat frem mod 2025. Vi er i væsentligt omfang lykkedes med at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

4. januar 2018

Skattetrykket i Danmark

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 2012-2018, samt historisk oversigt over udviklingen siden 1971

4. januar 2018

Skattestrukturen

Skattetryk Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983-2018

4. januar 2018

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

1. december 2017

Skattetrykket i EU-landene

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

Nyhed 29. august 2017

Regeringen vil lette skatten på arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.

Skattetryk Regeringen foreslår at lempe skatten på arbejde og på køb af biler markant. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over at kunne præsentere en både fair og ambitiøs skattereform, der giver alle danskere i fuldtidsarbejde en økonomisk gevinst på flere tusinde kroner om året.

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015