Skatteministeriet

Skatteopkrævning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteopkrævning

7. december 2018

Skatteindtægterne er steget med 40 mia. kr. siden 2015

Skatteopkrævning Indtægterne fra skatter og afgifter er steget med 40 mia. kr. siden 2015. Dermed har de for første gang nogensinde rundet 1.000 mia. kr., dvs. én billion. Samtidig er skattetrykket lavere i 2017 end i 2016, hvilket regeringens skattepolitik har bidraget til. Det går godt i Danmark, når flere penge i kassen går hånd i hånd med et lavere skattetryk, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

22. januar 2018

8 ud af 10 skattekroner bliver i 2018 betalt som enten personskat eller moms

Skatteopkrævning På finansloven for 2018 forventes der indtægter fra skatter og afgifter for i alt 960 mia. kr. Næsten 60 pct. af skatteindtægterne betales som personskatter, mens over 20 pct. kommer fra momsen.

18. januar 2018

8 ud af 10 skattekroner bliver i 2018 betalt som enten personskat eller moms

Skatteopkrævning På finansloven for 2018 forventes der at blive betalt skatter og afgifter for i alt ca. 960 mia. kr. Dermed skønnes provenuet fra personskatter, moms, selskabsskat, registreringsafgift mv. at blive cirka 8 mia. kr. højere i 2018 end i 2017.

19. december 2017

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

13. november 2017

Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Rentesatser Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

1. november 2017

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Skatteopkrævning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

23. august 2017

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til øget og mere intelligent skattekontrol

Skatteopkrævning Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres i næste uge.

3. marts 2016

Skatteminister: SKAT skal sætte ind mod organiseret svindel

SKAT Skattemyndighederne oplever i stigende grad udfordringer med organiseret svindel på tværs af landegrænser. Derfor er det afgørende, at SKAT hele tiden er på forkant. Skatteministeren er tilfreds med, at SKAT i sin kontrolplan for 2016 har stort fokus på netop organiseret økonomisk kriminalitet.

13. januar 2016

Skatteminister opruster indsatsen for dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande

Erhvervsbeskatning Med oprettelsen af en særlig Task Force iværksætter skatteminister Karsten Lauritzen et samarbejde med erhvervslivets organisationer om at udbrede Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. En aftale med Ghana er netop trådt i kraft.

21. januar 2015

Skatteministeriet anerkender kritisk redegørelse om systemmodernisering

SKAT Rigsrevisionen konkluderer, at SKAT ikke har haft godt nok styr på tilrettelæggelsen af sin systemmodernisering. På den baggrund ændrer SKAT styringen af store IT-projekter.

24. oktober 2014

Skatteministeren: Retssikkerhed og åbenhed går hånd i hånd

SKAT Skal danskerne have tillid til skattemyndighederne, kræver det åbenhed om SKATs arbejde. SKATs gennemsigtighedsrapport og det nye Åbenhedsbibliotek er vigtige skridt på vejen, fortæller skatteministeren i et interview i dag.

24. oktober 2014

Statusrapport: Øget retssikkerhed i SKATs indsatsarbejde

SKAT Skatteministeren har modtaget den anden statusrapport om retssikkerhed fra SKAT. Der er iværksat en lang række tiltag for at øge kvaliteten i SKATs sagsbehandling og retssikkerheden i kontrolarbejdet. Skatteministeren understreger, at indsatsen kun kan nå i mål med hjælp fra SKATs medarbejdere.

22. september 2014

Min dør står åben - også for skatteadvokaterne

Skatteopkrævning "Hvis vi for alvor skal rykke, skal det starte fra toppen. Det skal starte fra mig selv. En af mine vigtigste opgaver her i min første tid som skatteminister er derfor at komme rundt og lytte og selv at invitere på kaffe. Min dør står altid åben - også for Danmarks Skatteadvokater," skriver Benny Engelbrecht i et debatindlæg.

25. juni 2014

Moderniseringsforum mødes for første gang

Ministeren Eksterne input er et vigtigt led i skatteministerens arbejde med at revidere skattekontrolloven. I dag afholdes opstartsmøde mellem ministeren og det såkaldte moderniseringsforum, der består af udvalgte interesseorganisationer.

5. juni 2014

Skattekontrolloven skal moderniseres

Skatteopkrævning Skatteminister Morten Østergaard har i denne uge sat gang i arbejdet med at modernisere skattekontrolloven. Ministeren ønsker en åben proces og inviterer derfor eksterne eksperter og interessenter til at deltage i arbejdet.

25. april 2014

Ny gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

SKAT SKAT offentliggør i dag sin første ”Gennemsigtighedsrapport”. Rapporten redegør for SKATs kontrolbeføjelser og anvendelsen af disse. Vigtigt skridt på vejen til at skabe åbenhed på området, mener skatteministeren.

18. februar 2014

SKAT sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling

SKAT SKAT offentliggør i dag 'Aktivitetsplan 2014’. Planen er en oversigt over SKATs projekter inden for kontrolområdet i det kommende år. Dialog og samarbejde med branche- og interesseorganisationer kommer til at fylde mere i kontrolindsatsen.

21. oktober 2004

Fairplay - fokus på holdninger

Skatteopkrævning Regeringen vil gøre op med dem der snyder og bedrager