Skatteministeriet

Skattely

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattely

Pressemeddelelse 3. april 2019

Status tre år efter Panama Papers: Op mod 315 mio. kr. på vej til den danske statskasse

Skattely Det er tre år siden, de såkaldte Panama Papers afslørede omfattende skatteunddragelse i en række skattelylande. En ny status viser, at Skattestyrelsens arbejde med dokumenterne potentielt kan give mere end 300 millioner kroner til den danske statskasse. Købet har været en god forretning, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 22. marts 2018

Skattelovråd: Dansk lovgivning er godt rustet mod skatteunddragelse

Skattely Dansk lovgivning står stærkt i kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Det viser to nye rapporter, som et enigt Skattelovråd netop har præsenteret for skatteministeren og Folketingets partier.

Pressemeddelelse 20. marts 2018

Skatteminister: Hjælp med skatteunddragelse vidner om brodne kar blandt skatterådgivere

Skattely SKATs gennemgang af oplysninger fra de såkaldte Panama Papers tyder på, at europæiske banker har haft en større rolle end hidtil antaget. Rådgivere har – også i nogle tilfælde på dansk – hjulpet kunder med at gemme penge væk fra skattemyndighederne gennem selskaber med stråmænd indsat som direktører. Helt uacceptabelt og et udtryk for flosset rådgivermoral, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 13. marts 2018

Skatterådgivere får pligt til at indberette rådgivning om skatteundgåelse

Skattely EU-landene er i dag blevet enige om, at skatterådgivere skal indberette oplysninger om skatteundgåelse til nationale skattemyndigheder. Hvis pligten ikke opfyldes, kan rådgiverne blive mødt med sanktioner. Endnu et redskab i kampen mod grænseoverskridende skatteundgåelse, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Nyhed 5. december 2017

Skattely sættes under pres med ny sortliste

Skattely EU-landene er i dag blevet enige om en fælles sortliste over lande, som udpeges som skattely. Samtidig er der enighed om konkrete tiltag rettet mod landene på listen. Dermed lægges der pres på skattelyene for at indføre en gennemsigtig og fair skattepraksis. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over den fælles internationale front mod skattely.

Pressemeddelelse 17. maj 2017

Ny aftale sikrer hård kurs mod international skatteunddragelse

Skattely Alle Folketingets partier står bag en ny aftale, der styrker indsatsen mod international skatteunddragelse. Blandt andet oprettes der et nyt center, som vil indeholde den samlede indsats på området. Med aftalen afsættes 100 mio. kr. til centeret over de næste 4 år.

Pressemeddelelse 23. marts 2017

Skatteminister vil samle og styrke indsatsen mod international skattekriminalitet

Skattely Indsatsen mod international skattekriminalitet og skatteunddragelse skal styrkes hos skattemyndighederne. Derfor vil regeringen samle de forskellige projekter, der arbejder med blandt andet skattely, hvidvask af penge og ulovlige pengestrømme, i et nyt og permanent center.

Nyhed 7. november 2016

Myndigheders adgang til bankoplysninger skal dæmme op for skatteunddragelse

Skattely I dag vedtager EU-landene et nyt forslag, der giver medlemslandenes skattemyndigheder adgang til information om finansielle institutters kunder. Tiltaget viser, at internationalt samarbejde er vejen frem, når global skatteunddragelse skal bekæmpes, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 7. september 2016

Skatteminister klar til køb af lækkede oplysninger fra Panama Papers

Skattely Som følge af bred politisk opbakning har SKAT tilladelse til at købe data fra de såkaldte Panama Papers, som man har modtaget et anonymt tilbud på. SKAT vurderer på baggrund af en stikprøve, at materialet indeholder relevante og valide oplysninger om flere hundrede danske skatteydere.

Ministerindlæg 12. april 2016

Skattely skal tackles internationalt

Skattely Danmark er med helt i front i kampen mod grænseoverskridende skattesnyd. Men den danske indsats er langt fra nok, når det handler om at komme kæmpemæssige, globale problemer til livs. Det skriver skatteministeren i dette debatindlæg, der blev bragt i Politiken 12. april 2015.

Pressemeddelelse 5. april 2016

Skatteminister: Skattelæk kalder på selvjustits hos bankrådgivere

Skattely Efter en omfattende skattelækage indkalder skatteminister Karsten Lauritzen nu skatterådgiverbranchen til en drøftelse af rådgivernes ansvar for at stoppe skatteunddragelse.

Pressemeddelelse 4. november 2015

Danmark har nu aftale om udveksling af skatteoplysninger med alle tidligere skattely

Skattely Den 45. og sidste aftale om udveksling af skatteoplysninger er nu på plads. Danmark har dermed aftaler med alle lande, der er blevet karakteriseret som potentielle skattely.

Nyhed 6. maj 2015

Erhvervsbeskatningsudvalg skal granske reglerne for kommanditselskaber

Skattely SKAT har udarbejdet en delrapport om brug og misbrug af kommanditselskaber. Skatteminister Benny Engelbrecht har bedt Erhvervsbeskatningsudvalget medtage delrapporten i udvalgets videre arbejde.

Ministerindlæg 30. april 2015

Lad os få fair tax

Skattely Skatteministeren og erhvervs- og vækstministeren har sammen skrevet et debatindlæg, der argumenterer for at etablere et dansk fair tax-mærke.

Nyhed 24. april 2015

Regeringens skattelypakke vedtaget

Skattely Et flertal i Folketinget har vedtaget regeringens ambitiøse skattelypakke, som skal dæmme op for brugen af skattely.

Nyhed 27. marts 2015

Skattelypakken et skridt nærmere lov

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht kan nu se et af sine større initiativer rykke et stort skridt tættere på lov. Det sker, når regeringens ambitiøse skattelypakke i dag går til 1. behandling i Folketinget som en del af bestræbelserne på at bekæmpe skattely.

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Nye retningslinjer for SKATs håndtering af lækager

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht har i dag redegjort for HSBC-sagen i Folketingets Skatteudvalg. For at undgå lignende sager fremover vil SKAT udarbejde nye retningslinjer for den fremtidige håndtering af lækagesager samt henvendelser om køb af oplysninger.

Pressemeddelelse 3. marts 2015

Skatteministeren har modtaget HSBC redegørelse fra SKAT

Skattely Skatteministeren har modtaget redegørelsen fra SKAT om den såkaldte HSBC database. Konklusionen er, at SKAT ikke af egen drift har rettet henvendelse til de franske myndigheder for at få adgang til databasen. Skatteministeren er tilfreds med, at SKATs direktør beklager, og at SKAT nu får indhentet de relevante oplysninger.

Nyhed 2. marts 2015

Danskere har selvanmeldt over 1 milliard kroner til SKAT

Skattely Formuer for over 1 mia. kr. afdækket og ca. 260 mio. kr. i ekstra skatteindtægter. Det er resultatet af den ordning, hvor danskere midlertidigt fik mulighed for at få strafnedsættelse, hvis de gjorde SKAT opmærksom på skjulte formuer i udlandet.

Nyhed 17. februar 2015

SKAT styrker indsatsen mod skattely, sort arbejde og social dumping

SKAT I 2015 vil SKAT øge og effektivisere indsatsen mod blandt andet skattely, sort arbejde og social dumping. Det viser planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2015.