Skatteministeriet

Skatteberegning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

20. december 2019

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

26. november 2019

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2020

9. september 2019

Befordringsfradrag 2018 og 2019

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2018-2019

Nyhed 26. april 2019

Fornyelse af det empiriske grundlag for ministeriernes beregninger af arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i skattesystemet

Skatteberegning Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet sætter med en ny ekspertgruppe gang i et arbejde med at forny det empiriske grundlag for de regnemetoder, der anvendes til at beregne effekter af ændringer i skattesystemet. En opdateret regnemetode forventes at blive lagt frem i anden halvdel af 2019.

14. marts 2019

Skatteværdi af fradrag i 2019

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

Pressemeddelelse 4. oktober 2018

Regeringen klar med stærkere værn mod skatteundgåelse

Skatteberegning Skatteminister Karsten Lauritzen har i forbindelse med Folketingets åbning fremsat et lovforslag, som skal gøre dansk lovgivning mere robust over for skatteundgåelse og skatteplanlægning via såkaldte trusts. Det sker på baggrund af en netop offentliggjort rapport fra Skattelovrådet.

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

15. november 2017

Skatteværdi af fradrag i 2018

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

Pressemeddelelse 14. december 2016

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Skatteberegning Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra i dag fjernes den mulighed med et nyt lovforslag.

7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

29. august 2016

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2017

10. november 2015

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2016

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2016

10. november 2015

Skatteværdi af fradrag i 2016

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

31. august 2015

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2015-2016

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2016

19. december 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2014-2015

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2015

31. oktober 2014

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2015

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2015

31. oktober 2014

Skatteværdi af fradrag i 2015

Personbeskatning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

29. januar 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2013-2014

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2014