Skatteministeriet

Skatteadministration

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteadministration

Pressemeddelelse 22. maj 2014

Morten Østergaard: Ny placering af skattecentre fører ikke til fyringer

SKAT SKAT har netop offentliggjort, at man frem mod 2020 samler skatteopgaven i 20 skattecentre fordelt over hele landet. Skatteministeren understreger, at beslutningen ikke vil føre til nye afskedigelser.

Ministerindlæg 3. april 2014

Retssikkerhed er en topprioritet for regeringen

Skatteadministration Børsens leder i mandags leverede noget af en bredside mod regeringens arbejde med retssikkerheden i skattesystemet. På trods af min ihærdige indsats er mit budskab åbenbart ikke nået Børsen og Cepos: Retssikkerhed er en absolut topprioritet for regeringen.

Nyhed 24. februar 2014

”Vi skal have skatter, der virker”

Skatteadministration I et interview i Børsen i dag slår skatteminister Morten Østergaard fast, at skattesystemet skal give mening for borgere og virksomheder. Skatteministeren er parat til at kigge skatter og afgifter efter i sømmene for at sikre, at de virker.

Pressemeddelelse 15. august 2013

Skattekontrolloven og teleoplysninger

Skatteadministration Det er Skatteministeriets opfattelse, at skattekontrollovens § 8 D ikke er i konflikt med reglerne i persondataloven. I ...

Pressemeddelelse 22. maj 2013

Vest-sag ændrer skattepraksis

Personbeskatning Skatteministeriet har i samråd med Kammeradvokaten besluttet ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse om, at Camill ...

Publikation 30. december 2005

101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle

Skatteadministration "101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle" er en ny pjece fra Skatteministeriet

Skat 30. april 2004

Strukturen på skatteområdet

Skatteadministration Strukturkommissionen afgav 9. januar 2004 sin betænkning. Betænkningen omhandler blandt andet den fremtidige struktur for skatteadministrationen.

Rapport 11. december 2002

Rapport om "sorte pletter"

Skatteadministration Formålet med rapporten er, dels at udpege de sagsområder, hvor der forekommer særligt mange klagesager, og dels at vurde ...

Rapport 6. juni 2001

Organiseringen af selskabsligningen

Skatteadministration Udarbejdet af Deloitte Consulting for Skatteministeriet, juni 2001