Skatteministeriet

Skatteadministration

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteadministration

Pressemeddelelse 1. oktober 2019

Udnyttelse af skatteregler skal stoppes

Skatteadministration Det skal være slut med, at hovedaktionærer og kapitalfondspartnere utilsigtet udnytter lovgivningen til skattemæssige fordele. Regeringen lægger derfor op til en række justeringer, der skal hindre omgåelse af skattelovgivningen.

Pressemeddelelse 16. august 2019

Skatteminister: VLAK-regeringen har efterladt store problemer og milliardregning

Skatteadministration Statsrevisorerne har i dag udtrykt kritik af Skatteministeriet pba. af tre beretninger fra Rigsrevisionen. Skatteminister Morten Bødskov slår fast, at der ligger mange års genopretningsarbejde forude, og at det er en hovedprioritet for regeringen at genskabe tilliden til skattemyndighederne.

Nyhed 2. maj 2019

Regeringen fjerner særbehandling af banker

Skatteadministration Med en forenkling af skattereglerne har regeringen besluttet at fjerne retten til det særlige fradrag for såkaldt hybrid kernekapital. Dermed kommer Danmark på linje med lande som Holland og Sverige.

Pressemeddelelse 29. marts 2019

Skatteministeriet indgår forlig med EFI-leverandører

Skatteadministration Leverandøren af it-systemet EFI, KMD, har indgået forlig med Skatteministeriet om udviklingen af EFI. Forliget betyder, at KMD betaler 200 mio. kr. i erstatning. Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med at kunne lukke et af de sidste kapitler i sagen om EFI og ser nu fremad.

Rapport 21. marts 2019

§ 38 årsregnskab 2018

Skatteadministration 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret i forhold til tidligere.

Pressemeddelelse 3. december 2018

Skatteministeriet sender 576 ringbind med materiale til Undersøgelseskommissionen om SKAT

Skatteadministration En lastbil fyldt med 576 ringbind med relevante sager og dokumenter er mandag sendt til Undersøgelseskommissionen om SKAT's sekretariat i Aarhus. Dermed har Skatteministeriet leveret alt materiale fra journalsystemerne vedrørende udbyttesagen, som kommissionen har ønsket.

Nyhed 11. oktober 2018

Skatteministeriets kommentar til statusredegørelsen fra Undersøgelseskommissionen af SKAT

Skatteadministration Skatteministeriet har modtaget undersøgelseskommissionens statusredegørelse. Ministeriet arbejder fortsat på højtryk for at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen

Pressemeddelelse 28. september 2017

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

Skatteadministration SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

Rapport 27. juni 2017

Rapport om administration af udbyttebeskatning

Skatteadministration I forlængelse af handleplanen 'SKAT ud af krisen' blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at afdække, om lovgivningen på udbytteområdet er tilstrækkelig robust og tidssvarende. Det arbejde er nu afsluttet, og arbejdsgruppens rapport foreligger hermed. Det er overordnet arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for at justere de gældende regler på området – herunder for at forebygge svindel fremadrettet. Rapporten beskriver fire mulige modeller for en ændret udbyttebeskatning af udenlandske aktionærer. Regeringen foreslår på den baggrund en ny model for udbyttebeskatning, som inddrager centrale elementer fra model I og model II i arbejdsgruppens rapport.

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Skatteministeren debatterer tillid til skattevæsenet og sociale medier på Folkemødet 2017

Skatteadministration Skatteministeriet er vært for to debatter på Folkemødet 2017, hvor tilliden til skattevæsenet og offentlige myndigheders kommunikation på sociale medier sættes til debat. Derudover kan du møde skatteminister Karsten Lauritzen til bl.a. morgenløb, klassiske paneldebatter og røverhistorier fra Borgen fra den 15.-17. juni.

Politisk udspil 26. august 2016

Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it

Skatteadministration Regeringen vil investere omkring syv milliarder kroner i det danske skattevæsen frem mod 2020. Den massive ressourcetilførsel skal både gå til et betragteligt antal nye medarbejdere og en helt ny og moderne it-infrastruktur, som skal geare det danske skattevæsen til at løfte kerneopgaverne, som de ser ud i det 21. århundrede.

Pressemeddelelse 26. august 2016

Regeringen vil investere milliarder i flere medarbejdere og ny it til skattevæsenet

Skatteadministration Over de kommende år vil regeringen investere op mod syv milliarder kroner i at modernisere og fremtidssikre det danske skattevæsen. Pengene skal især gå til 2.000 nye medarbejdere og en ny digital infrastruktur. Vi skal løfte skattevæsenet ind i det 21. århundrede, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 26. august 2016

Ny organisering skal sikre et bedre og mere effektivt skattevæsen

Skatteadministration Med en ambitiøs investeringsplan vil regeringen bygge et helt nyt fundament under skattevæsenet. Som led i planen erstattes SKAT af en række mindre og specialiserede styrelser. Det skal blandt andet sikre et stærkere fokus på kerneopgaverne samt styrke fagligheden blandt ledere og medarbejdere.

Pressemeddelelse 25. august 2016

Indkaldelse til pressemøde om investeringer i fremtidens skattevæsen

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen vil i morgen på et pressemøde præsentere planerne for fremtidens skattevæsen.

Ministerindlæg 10. april 2016

Vi skal omfavne deleøkonomien

Skatteadministration Vi skal finde tiltag, der giver danskerne incitament til i højere grad at benytte sig af deleøkonomien. Det skriver skatteministeren i dette debatindlæg, der blev bragt i Jyllands-Posten den 10. april 2016.

Politisk udspil 25. september 2015

SKAT ud af krisen - et oplæg til politisk samling

SKAT Handlingsplanen ’SKAT ud af krisen’ adresserer SKATs aktuelle problemer på inddrivelses- og udbytteområdet og tegner samtidig linjerne for fremtidens skattevæsen

Pressemeddelelse 25. september 2015

Regeringen klar med handlingsplan for SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag regeringens handlingsplan ’SKAT ud af krisen’. Planen, som har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier, adresserer både SKATs aktuelle problemer og tegner samtidig linjerne op for fremtidens skattevæsen.

Nyhed 16. april 2015

Danske ministre deltager ved Verdensbankens forårsmøde

Internationalt Skatteminister Benny Engelbrecht og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen deltager ved Verdensbankens årlige forårsmøde i Washington DC, der begynder fredag og slutter søndag. Verdensbankens forårsmøde i Washington fokuserer på udviklingslandenes økonomi, og hvordan landene undgår at blive udnyttet til aggressiv skatteplanlægning.

Ministerindlæg 8. december 2014

Vi skal hjælpe iværksætterne med skatten

SKAT Vi skal blive bedre til at vejlede nyetablerede virksomheder om skattereglerne, så de kan få betalt den skat, de skal.

Pressemeddelelse 28. august 2014

Regelforenkling: Regeringen fjerner banderoler på spiritusflaskerne

Skatteadministration Spiritusbranchen kan se frem til lettere administration efter, at regeringen nu foreslår at fjerne de såkaldte banderoler på spiritusflasker. Det handler om at gøre det så nemt som muligt at betale skat, moms og afgifter, understreger skatteminister Morten Østergaard.